Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
133/TB-TTPTQĐ 05-10-2923 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
145/TB-TCKH 30-10-2023 V/v thông báo bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chi Lăng (cũ). tại khu Trung tâm Thị Trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
418/TTPTQĐ 20-10-2023 V/v thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 27 thửa đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
141/TB-TCKH 12-10-2023 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phòng Tài chính - Kế hoạch (cũ)
135/TB-TTPTQĐ 11-10-2023 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
132/BC-TTPTQĐ 03-10-2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27thửa đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
139/BC-TCKH 11-09-2023 Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá
73/KH-UBND 08-03-2022 Triển khai thực hiện dự án và giải ngân chi tiết vốn đầu tư công năm 2022