Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW

Chiều 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được kết nối đến 3.131 điểm cầu với hơn 116 nghìn đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Screenshot 2022-05-20 195859.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Chi Lăng

Tại điểm cầu huyện Chi Lăng, dự hội nghị đồng chí Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng; đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, tổ chính chính trị – xã hội của huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hội nghị quán triệt Kết luận 01, các cấp ủy đã đưa nội dung triển khai vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cấp ủy tập trung vào những điểm mấu chốt, các khâu đột phá trong thực tiễn như: cải cách hành chính; những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm…

Đồng thời, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, đổi mới với nhiều hình thức sáng tạo như: sử dụng các phương thức truyền thông trên Internet, mạng xã hội; tổ chức tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn hóa, tuyên truyền miệng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời nêu lên một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: việc gắn thực hiện Kết luận 01 với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị chưa được tốt; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền ở một số nơi chưa phong phú, hấp dẫn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương một số kết quả mà cấp ủy, chính quyền các cấp đã đạt được thời gian qua. Đối với những kiến nghị, đề xuất, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo ghi nhận và tiếp thu. Đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01 gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh: Cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, vấn đề trọng tâm, bức xúc của thực tiễn. Cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để Kết luận 01 ngày càng đi sâu vào thực tiễn và đạt hiệu quả thiết thực.

Văn Thiện - Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng