Sáng ngày 09/9/2021, Thường trực Huyện ủy Chi Lăng đã có buổi làm việc tại xã Vạn Linh để kiểm tra kết quả công tác 8 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt trong năm 2021, việc duy trì các tiêu chí Nông thôn mới, và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.

 

1_708.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Trong năm 2021, Đảng ủy xã Vạn Linh đề ra 18 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Sau 8 tháng triển khai thực hiện, có 9 chỉ tiêu đã hoàn thành 70% mục tiêu và 9 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành vào vào cuối năm. 5/5 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Xã duy trì đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và tiếp tục hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn xã.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của Huyện ủy Chi Lăng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao của xã Vạn Linh trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế và chỉ đạo phương hướng khắc phục để xã Vạn Linh thực hiện trong thời gian tới.

 

 

Đinh Dương – Thanh Cương