Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26-04-2021 Lịch công tác Tuần 17 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 26/4/2021 - 02/5/2021
19-04-2021 Lịch công tác Tuần 16 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 19/4/2021 - 25/4/2021
12-04-2021 Lịch công tác Tuần 15 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/4/2021 - 18/4/2021
05-04-2021 Lịch công tác Tuần 14 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 05/4/2021 - 11/4/2021
29-03-2021 Lịch công tác Tuần 13 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 29/3/2021 - 04/4/2021
22-03-2021 Lịch công tác Tuần 12 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/3/2021 - 28/3/2021
15-03-2021 Lịch công tác Tuần 11 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/3/2021 - 21/3/2021
08-03-2021 Lịch công tác Tuần 10 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/3/2021 - 14/3/2021
01-03-2021 Lịch công tác Tuần 09 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/3/2021 - 07/3/2021
22-02-2021 Lịch công tác Tuần 08 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/02/2021 - 28/02/2021
15-02-2021 Lịch công tác Tuần 07 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/02/2021 - 21/02/2021
08-02-2021 Lịch công tác Tuần 06 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/02/2021 - 14/02/2021
01-02-2021 Lịch công tác Tuần 04 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/02/2021 - 07/02/2021
25-01-2021 Lịch công tác Tuần 04 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/01/2021 - 31/01/2021
18-01-2021 Lịch công tác Tuần 03 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/01/2021 - 24/01/2021
11-01-2021 Lịch công tác Tuần 02 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/01/2021 - 17/01/2021
04-01-2021 Lịch công tác Tuần 01 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/01/2021 - 10/01/2021
16-09-2019 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/9/2019 – 20/9/2019
13-08-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13/8 - 17/8/2018
02-07-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02 - 06/7/2018
25-06-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25 - 29/6/2018
18-06-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18 - 22/6/2018
04-06-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04 - 08/6/2018
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11 - 15/6/2018
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).