Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
28/TB-TTPTQĐ 22-04-2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 21 thửa đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
455-TB/HU 21-04-2022 Vềviệc tiếp nhận đăng ký tiếp công dâncủa Bí thư Huyện ủy, tháng 5năm 2022
229 /TB-UBND 21-04-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 20/4/2022
229/TB-UBND 21-04-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntạicuộc họpChủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDhuyện ngày 20/4/2022
223/TB-UBND 19-04-2022 Về việc điều chỉnhnội dung Thông báo thu hồi đất số 614/TB-UBND ngày 22/10/2020của UBND huyệnChi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
222/TB-UBND 18-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
220/TB-UBND 15-04-2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022
216/TB-UBND 13-04-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
217/TB-UBND 13-04-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
208/TB-UBND 08-04-2022 Lịch trực ngày nghỉGiỗtổHùng Vương 10/3 Âm Lịch
209/TB-UBND 08-04-2022 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022
207/TB-UBND 08-04-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntạicuộc họpChủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDhuyện ngày 31/3/2022
199/TB-UBND 04-04-2022 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủy viên, Phó Chủtịch UBND huyện tại Hội nghịnângcao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học(Ngày 24/3/2022)
199/TB-UBND 04-04-2022 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học (Ngày 24/3/2022)
73/TB-TTKN 04-04-2022 Về việctổ chứclớp tập huấn"Nâng cao chất lượng Ớt tươi phục vụ xuất khẩu"
198/TB-UBND 01-04-2022 Lịch trực ngày nghỉTháng 4năm 2022của Lãnh đạo UBND huyện
1155/QĐ-XPHC 31-03-2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcĐất đai đối vớiông Lăng Văn Thế, trú tại: Thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
197/TB-UBND 31-03-2022 Kết luận của Đồng chíVi Nông Trường,Chủtịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳngày 30/3/2022
10/TB-VP 31-03-2022 Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng
1093/QĐ-UBND 30-03-2022 Phêduyệt Kếhoạch kiểm tra việc áp dụng Hệthống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vịthuộc hệthống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Chi Lăngnăm 202
1087/QĐ-UBND 30-03-2022 Về việc phê duyệtsố tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
1091/QĐ-UBND 30-03-2022 Về việc kiện toàn Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Đồng Mỏ
1088/QĐ-UBND 30-03-2022 ề việc phê duyệtsố tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
1092/QĐ-UBND 30-03-2022 Về việc kiện toàn Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xãChi Lăng
449-TB/HU 30-03-2022 KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƢHUYỆN ỦY tại Hội nghịgiao ban Khối Nội chính huyện ngày 23/3/2022
1048/QĐ-UBND 30-03-2022 Về việc trích kinh phí thực hiện chính sách người có uy tínhỗ trợ vật chất, động viên tinh thần quí Inăm 2022
1049/QĐ-UBND 30-03-2022 Về việc phê duyệt bổ sung và đưa ra khỏi danh sách học sinh xã vùng III, thôn đặc biệt khó khănđượchưởng hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kì 2, năm học 2021-2022
81/TTPTQĐ 29-03-2022 V/v di chuyển mộ chí bị ảnh hưởng bởidự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn
81/TTPTQĐ 29-03-2022 V/v di chuyển mộ chí bị ảnh hưởng bởidự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn
192/TB-UBND 28-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy địn
193/TB-UBND 28-03-2022 ề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
2072-QĐ/HU 28-03-2022 Về việc thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Chi Lăng
191/TB-UBND 28-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy địn
951/QĐ-UBND 25-03-2022 Vềviệc phê duyệt danh sách viên chức đủđiều kiệnhưởng chếđộphụcấp thâm niên nhà giáo
948/QĐ-UBND 25-03-2022 Về việc thành lập Tổ triển khaihóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Chi Lăng
445-TB/HU 24-03-2022 Vềviệc tiếp nhận đăng ký tiếp công dâncủa Bí thư Huyện ủy, tháng 4năm 2022
979/QĐ-UBND 23-03-2022 Về việc phê duyệtsố tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
190/TB-UBND 23-03-2022 Kết luận UBND huyện tại Hội nghịgiao ban trực tuyến quý I năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụquý II năm 2022(Ngày 22/3/2022)
189/TB-UBND 23-03-2022 Phát động ủng hộQuỹ Bảo trợ trẻ emhuyện Chi Lăng năm 2022
188/TB-UBND 22-03-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntạicuộc họpChủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDhuyện ngày 21/3/2022
444-TB/HU 22-03-2022 KẾTLUẬNCỦAĐỒNG CHÍ BÍ THƢHUYỆNỦYTại cuộc họp ngày 18/3/2022 về đánh giá tình hình thực hiện côngtác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị phía Đông và Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
171/TB-UBND 22-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơ
187/TB-UBND 22-03-2022 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp làm việc với Tổ công tác xây dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm Di tích và Di tích Quốc gia đặc biệttrên địa bàn huyện Chi Lăng
132/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
175/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
162/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
140/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
163/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơ
156/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
131/TB-UBND 21-03-2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
151/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
127/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơ
144/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
178/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
137/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
165/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
168/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơ
160/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
184/TB-UBND 21-03-2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
152/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
185/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơ
146/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
128/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
179/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
180/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
173/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
167/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
159/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
143/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
130/TB-UBND 21-03-2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
148/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
169/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
139/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
129/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
176/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
174/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
141/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
164/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
138/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
183/TB-UBND 21-03-2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
149/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
134/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
147/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
155/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
181/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
136/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
166/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
170/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơ
161/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
142/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơ
158/TB-UBND 21-03-2022 HÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
150/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
133/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
139/TB-UBND 21-03-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
61/QĐ-CCY 18-03-2022 Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn
397 18-03-2022 THÔNG BÁOVề việc ngừngsửdụnghóađơn
399/TB-CCT 18-03-2022 THÔNG BÁOVề việc ngừngsửdụnghóađơ
400/TB-CCT 18-03-2022 THÔNG BÁOVề việc ngừngsửdụnghóađơn
398/TB-CCT 18-03-2022 THÔNG BÁOVề việc ngừngsửdụnghóađơn
94/TB-UBND 15-03-2022 Về việc điều chỉnhnội dung Thông báo thu hồi đất số 203/TB-UBND ngày 26/02/2020của UBND huyệnChi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn