Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
495/TB-UBND 19-05-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2025
482/TB-UBND 17-05-2023 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 16/5/2023)
457/TB-UBND 11-05-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 98/TB-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thi
454/TB-UBND 10-05-2023 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 08/5/2023)
420/TB-UBND 24-04-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15/4/2023
423/TB-UBND 24-04-2023 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị UBND huyện thường kỳtháng 4 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5năm 2023
417/TB-UBND 20-04-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 162/TB-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
416/TB-UBND 20-04-2023 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 157/TB-UBNDngày 21/3/2022của UBND huyệnChi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
419/TB-UBND 20-04-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương
416/TB-UBND 20-04-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 157/TB-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
417.TB-UBND 20-04-2023 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 162/TB-UBND ngày 21/3/2022của UBND huyệnChi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
379/TB-UBND 12-04-2023 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện
378/TB-UBND 11-04-2023 Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện(ngày 6/4/2023)
353/TB-UBND 10-04-2023 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịchUBND huyện về giaotham mưu, xử lý công văn số 02/CV-BTDC ngày 31/3/2023 của Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn; công văn số 855/UBND-TTVHTT ngày 07/4/2023 của UBND Thành phố Lạng Sơn
349/TB-UBND 07-04-2023 Kết luận của Chủ tịch UBND huyệntại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyệnvới cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niêntrên địa bànhuyện Chi Lăngnăm 2023
351/TB-UBND 07-04-2023 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịchUBND huyệnvề giao tham mưu, xử lýKế hoạch số 301/KH-ĐGS-KTNSNgày 06/4/2023 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Lạng Sơn
350/TB-UBND 07-04-2023 Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về việc giao xử lý văn bản
351/TB-UBND 07-04-2023 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịchUBND huyệnvề giao tham mưu, xử lýKế hoạch số 301/KH-ĐGS-KTNSNgày 06/4/2023 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Lạng Sơn
345/TB-UBND 06-04-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
345/TB-UBND 06-04-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
348/TB-UBND 06-04-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 03/4/2023)
329/TB-UBND 03-04-2023 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị xem xét tiến độ thực hiện các mô hình, dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới năm 2023 trên địa bàn huyện Chi Lăng
325/TB-UBND 03-04-2023 Công khai kết quả thống kê đất đainăm 2021 của tỉnh Lạng Sơn
306/TB-UBND 25-03-2023 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban quý I, Phương hướng, nhiệm vụ quý IInăm 2023
258-CV/HU 24-03-2023 Vềviệc thông tin một sốsựkiện đáng chú ý của huyện trong tháng3/2023
268/TB-UBND 23-03-2023 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDhuyệnvới các cơ quanchuyên môn ngày 21/3/2023
170/TB-UBND 15-03-2023 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp,làm việc với Ban Biên tập và Tổ Thư ký Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng
153/TB-UBND 10-03-2023 Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụHuyện ủy,Phó Chủtịch UBND huyện vềkiểm tra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2023;tổchức thực hiện các nhiệm vụcấp bách trước, trong và sau T
343/TB-UBND 05-03-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
105/TB-UBND 28-02-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họpBan chỉ đạo Chương trìnhmục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồivà pháttriển kinh tế -xã hộihuyện Chi Lăngnăm 2023
97/TB-UBND 24-02-2023 Lịch trực ngày nghỉTháng 03năm 2023của Lãnh đạo UBND huyện
240-CV/BTGHU 24-02-2023 Vềviệc thông tin một sốsựkiện đáng chú ý của huyện trong tháng 02/2023
98/TB-UBND 24-02-2023 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủyviên, Phó Chủtịch UBND huyện vềkiểmtra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nướcnăm 2023; tổchức thực hiện các nhiệm vụcấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý
99/TB-UBND 24-02-2023 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủy viên, Phó Chủtịch UBND huyện vềkiểmtra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nướcnăm 2023; tổchức thực hiện các nhiệm vụcấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy
95/TB-UBND 23-02-2023 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 02năm 2023
92/TB-UBND 23-02-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủtịch UBND huyện tại Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại xã Quan Sơn
91/TB-UBND 23-02-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủtịch UBND huyện tại Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại xã Thượng Cường
73/TB-UBND 09-02-2023 Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụHuyện ủy, Phó Chủtịch UBND huyện tại Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại xã Mai Sao
75/TB-UBND 09-02-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủtịch UBND huyện tại Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại xã Chiến Thắng
74/TB-UBND 09-02-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủtịch UBND huyện tại Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2023 tại xã Nhân Lý
59/TB-UBND 08-02-2023 Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về bổsung thànhphầntham gia kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hộivà dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 tạiUBND các xã, thị trấn
54/TB-UBND 03-02-2023 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyệnvới các cơ quan chuyên môn huyện ngày 02/02/2023
53/TB-UBND 03-02-2023 Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về Chương trình kiểm tra tình hình triểnkhai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hộivà dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 tạiUBND các xã, thị trấn
01/2023/QĐ-UBND 31-01-2023 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của PhòngGiáo dục và Đào tạohuyện Chi Lăng
225-CV/BTGHU 31-01-2023 Vềviệc thông tin một sốsựkiện đáng chú ý của huyện trong tháng 01/2023
43/TB-UBND 30-01-2023 Lịch trực ngày nghỉTháng 02năm 2023của Lãnh đạo UBND huyệN
39a/TB-UBND 18-01-2023 Về việc thu hồiGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1146/TB-UBND 30-12-2022 Để thực hiện Công trình: Chợ nông sản và khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng (giai đoạn 1)
1149/TB-UBND 30-12-2022 Để thực hiện Công trình: Chợ nông sản và khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng (giai đoạn 1)
1119/TB-UBND 20-12-2022 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 12năm 2022
51/TB-UBND 14-12-2022 Kết quảkiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
1111/TB-UBND 14-12-2022 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện
50/TB-HĐSK 09-12-2022 Kết quảđánh giá, phân loạisáng kiến cấp cơ sở(đợt 2năm 2022)
1087/TB-UBND 30-11-2022 Lịch trực ngày nghỉTháng 12năm 2022của Lãnh đạo UBND huyện
1076/TB-UBND 23-11-2022 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 11năm 2022
1067/TB-UBND 18-11-2022 Công nhận kết quả trúng tuyểncông chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xãnăm 2022
1060/TB-UBND 16-11-2022 Kết quảxét tuyển chức danh Chỉhuy trưởng Quân sựcấp xãnăm 2022
1056/TB-UBND 16-11-2022 Công bố công khaiphê duyệt điều chỉnh, bổ sungKếhoạch sử dụng đất năm 2022huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
46/TB-HĐND 09-11-2022 KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆNTại phiên họp giải trình ngày 04/11/2022
45/TB-HĐND 08-11-2022 Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
1005/TB-UBND 04-11-2022 Kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022tuần thứ tư(Từ ngày 24đến ngày 30/10/2022)
1006/TB-UBND 03-11-2022 Lịch trực ngày nghỉTháng 11năm 2022của Lãnh đạo UBND huyện
1003/TB-UBND 02-11-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1000/TB-UBND 02-11-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1002/TB-UBND 02-11-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
998/TB-UBND 01-11-2022 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyệnvới các cơ quan chuyên môn huyện ngày 31/10/2022
45/TB-HĐTT 31-10-2022 Về việc công nhận kết quả trúng tuyểncông chứccấp xãnăm 2022
40/TB-HĐND 27-10-2022 Chương trình làm việc củaThường trực Hội đồng nhân dân huyệnvới các cơ quan, đơn vị tạiphiên giải trình
990 /TB-UBND 25-10-2022 Kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tuần thứ ba (Từ ngày 17 đến ngày 23/10/2022)
40/TB-HĐND 20-10-2022 Kết quảphúc khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyểncôngchứccấp xãnăm 2022
970/TB-UBND 18-10-2022 Kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tuần thứ hai (Từ ngày 10 đến ngày 16/10/2022)
970/TB-UBND 18-10-2022 Kết quảcuộc thi trực tuyến tìm hiểu vềcải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tuần thứhai (Từngày 10 đến ngày 16/10/2022)
965/TB-UBND 17-10-2022 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 621/TB-UBNDngày 12/11/2021của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Namthị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
962/TB-UBND 17-10-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
966/TB-UBND 17-10-2022 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 622/TB-UBNDngày 12/11/2021của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Namthị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
964/TB-UBND 17-10-2022 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 257/TB-UBNDngày 25/4/2022của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Namthị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
963/TB-UBND 17-10-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
967/TB-UBND 17-10-2022 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 623/TB-UBNDngày 12/11/2021của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Namthị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
959/TB-UBND 14-10-2022 Ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyệnủy, Chủ tịch UBND huyện về việcchủ độngkiểm tra,phòng ngừa đối vớicác hình thức lừa đảocủa các cá nhân, tổ chức
951/TB-UBND 12-10-2022 Về việc triển khai các nội dung tại Nghị quyết Hội nghịBan Thường vụ Huyện ủy lần thứ 27khoá XXIII
901/TB-UBND 30-09-2022 Lịch trực ngày nghỉTháng 10năm 2022của Lãnh đạo UBND huyện
03/CTTT-BTC 28-09-2022 CHƯƠNG TRÌNHTỔNG THỂCác hoạt động chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 –10/10/2022)
885/TB-UBND 28-09-2022 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện
856/TB-UBND 27-09-2022 Danh mụcthủ tục hành chính được Thông qua phương án đơn giản hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của SởTài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
879/TB-UBND 27-09-2022 Về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệpphíaĐông Namthị trấn Đồng Mỏ
880TB-UBND 27-09-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyệnvới các cơ quan chuyên môn huyện ngày 27/9/2022
879/TB-UBND 27-09-2022 Về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đông Na
855/TB-UBND 26-09-2022 Kết quả kiểm tra công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2021 và 5 thángđầu năm 2022 tại UBND xã Vân An, Chiến Thắng, Hữu Kiên
30/TB-BCĐ 26-09-2022 Kết quả, kinh nghiệm về mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về An ninh trật tự” tại thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng
851/TB-UBND 26-09-2022 Về việc điều chỉnhnội dung Thông báo thu hồi đất số 110/TB-UBND ngày 18/3/2022của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
851/TB-UBND 26-09-2022 Về việc điều chỉnh nội dung Thông báo thu hồi đất số 110/TB-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
33/TB-HĐND 23-09-2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc
847/TB-UBND 22-09-2022 THÔNG BÁOKết luận UBND huyện tại Hội nghịgiao ban trực tuyến 9 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ3 tháng cuối năm 2022
842/TB-UBND 20-09-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban giữa Công an huyện, Ban CHQS huyện, Trung đoàn 123 thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ tháng 9năm 2022
840/TB-UBND 20-09-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
841/TB-UBND 20-09-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
831/TB-UBND 16-09-2022 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện
813/TB-UBND 13-09-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
809/TB-UBND 08-09-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtcấp không đúng quy định
802/TB-UBND 05-09-2022 Kết quả thi tuyển côngchức cấp xã vòng 1, triệu tập thí sinh thivòng 2kỳ thi tuyển côngchứccấp xãnăm 2022