Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 14 August 2019

Hòa nhịp cùng tiếng hát ngân nga
Khắp chốn trời xã sông núi ta hiền hòa
Ruộng đồng này sông núi nơi đây
Bát ngát trời mây xanh màu cỏ cây
Chi Lăng ta đang đổi thay
Vững bước đi lên ta dựng xây
Vang câu ca hạnh phúc muôn nhà
Lòng nhớ ơn công đức Bác Hồ
Các dân tộc sống chung đoàn kết cho no ấm
Đường mới thênh thang, đường xe qua khắp thôn bản làng
ÁNh điện về xua đêm tối ngàn năm
Rừng cây xanh núi non Chi Lăng
Có ai về, hòa niềm vui cất cao lời ca

Hòa nhịp cùng tiếng hát ngân nga
Khắp chốn trời xã sông núi ta hiền hòa
Ruộng đồng này sông núi nơi đây
Bát ngát trời mây xanh màu cỏ cây
Chi Lăng ta đang đổi thay
Vững bước đi lên ta dựng xây
Vang câu ca hạnh phúc muôn nhà
Lòng nhớ ơn công đức Bác Hồ
Các dân tộc sống chung đoàn kết cho no ấm
Đường mới thênh thang, đường xe qua khắp thôn bản làng
Ánh điện về xua đêm tối ngàn năm
Rừng cây xanh núi non Chi Lăng
Có ai về, hòa niềm vui cất cao lời ca

Ảnh đại diện
Chi Lăng Khởi Sắc
Tệp audio
Chuyên mục audio