Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động uỷ thác, hoạt động Tổ TK&VV trên địa bàn xã Y Tịch

Thực hiện công văn số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/05/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc Hướng dẫn, sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động uỷ thác, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Chi Lăng đã chủ động phối hợp với các Hội, đoàn thể nhận uỷ thác cấp huyện chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp hồ sơ theo đúng hướng dẫn; tổ chức họp với 04 tổ chức Hội cấp huyện để thống nhất cách thức, tiến độ triển khai; tổ chức tập huấn về công tác lưu giữ hồ sơ cho 100% cán bộ nhận uỷ thác cấp huyện, cấp xã và 100% Tổ TK&VV. Đến 31/8/2023 Tổ chức hội các cấp và tổ TK&VV đã hoàn thành thành 100% công tác sắp xếp hồ sơ lưu giữ theo quy định.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và hoạt động Tổ TK&VV. PGD NHCSXH huyện đã thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp các Hội, đoàn thể và các Tổ TK&VV, ngày 25/9/2023 Tổ kiểm tra đã thực hiện kiểm tra sắp xếp hồ sơ lưu giữ theo công văn số 3920/NHCS-TDNN tại xã Y Tịch. Tại buổi làm việc, Các đồng chí cán bộ NHCSXH huyện đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhận ủy thác của 04 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cũng như hồ sơ lưu giữ của 12 Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung các Tổ chức hội nhận ủy thác và Tổ TK&VV đã lưu trữ hồ sơ tương đối đầy đủ, việc ghi chép, theo dõi trên sổ sách cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: chưa lưu mẫu biểu đúng tập lưu quy định, lưu thiếu một số văn bản chỉ đạo của UBND, của TCH cấp trên…

 

nhcs kiem tra sap xep ho so.jpg 

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn - Phó giám đốc PGD NHCSXH huyện kiểm tra sắp xếp, lưu giữ hồ sơ

 

​          Sau kiểm tra, cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong việc lưu giữ hồ sơ và hướng dẫn Tổ chức hội nhận uỷ thác và Tổ TK&VV sắp xếp lại và bổ sung các mẫu biểu còn thiếu. Thông qua việc kiểm tra công tác lưu giữ của Tổ chức hội nhận uỷ thác và Tổ TK&VV đã đầy đủ và đúng theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ lưu giữ, khắc phục các hạn chế, thiếu sót và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và hoạt động Tổ TK&VV trên địa bàn huyện Chi Lăng./.

           VIỆT ĐỨC - NHCSXH