Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

TT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Di động

ĐT Cơ quan

1

Hoàng Văn Thoan

Chủ tịch UBND Thị trấn Đồng Mỏ

 

0253.820.464

Nghiêm Xuân Út

Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Đồng Mỏ

0988.123.076

 

0253.820.464

2

Triệu Văn Vinh

Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng

0984.217.091

0253.824.026

Ngô Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng

0986678816

 

0253.824.226

3

Hoàng Văn Khai

Chủ tịch UBND xã Chi Lăng

0988.289.688

0253.824.758

Trần Minh Tuấn

Phó chủ tịch xã Chi Lăng

0988.398.858

0253.824.758

4

 

 

 

 

 

0989270865

 

0253.820.085

5

Chu Văn Hành

Chủ tịch UBND xã Thượng Cường

0974.675.396

0253.820.551

Vi Văn La

Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cường

0984824361

0253.820.551

6

Hoàng Minh Chánh

Chủ tịch UBND xã Gia Lộc

0979.663.226

0283.820.622

Vi Việt Chiều

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lộc

0949.299.784

0283.820.622

7

Vi Văn Thuyết

Chủ tịch UBND xã Hoà Bình

0985.510.274

0253.820.557

Vi Văn Huy

Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình

0977041134

0253.820.557

8

Đàm Quang Thắng

Chủ tịch UBND xã Vạn Linh

0915.992.880

0253.820.552

Triệu Thị Sơn

Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Linh

01652.230.278

0253.820.552

9

Hoàng Văn Trung

Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc

01694.919.198

0253.820.596

Triệu Thị Điệp

Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc

0984.418.885

0253.820.596

10

Nông Thị Mỵ

Chủ tịch UBND xã Bằng Hữu

01662.309.367

0253.822.671

Hoàng Văn Chiến

Phó chủ tịch UBND xã Bằng Hữu

0972.472.842

0253.822.671

11

Vi Văn Duy

Chủ tịch UBND xã Y Tịch

0949.054.167

0253.723.300

Linh Văn Bảo

Phó Chủ tịch UBND xã Y Tịch

0168.795.8668

0253.723.300

12

Trịnh Quốc Hương

Chủ tịch UBND xã Mai Sao

0982 504 018

0253.820.123

Linh Văn Hướng

Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sao

01629.077.243

0253.820.123

13

Nông Văn Nam

Chủ tịch UBND xã Nhân Lý

0168.865.3543

0253.820.390

Hoàng Văn Thụy

Phó chủ tịch UBND xã Nhân lý

0976.925.358

0253.820.390

14

Vương Tiến Hùng

Chủ tịch UBND xã Bắc Thuỷ

0984.352.023

0253.722.012

Hoàng Thị Tiên

Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Thuỷ

098.991.4282

0253.722.012

15

Hoàng Văn Phách

Chủ tịch UBND xã Vân Thuỷ

0988.854.109

0256.267.003

Hoàng Văn Phúc

Phó chủ tịch UBND xã Vân Thủy

0984.026.191

0256.267.003

16

Đàng Văn Nhàn

Chủ tịch UBND xã Vân An

0989.890.591

0253.501.007

Đàng Thị Luyên

Phó Chủ tịch UBND xã Vân An

0987.043.980

0253.501.007

17

Linh Văn Quý

Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng

01682.788.025

0253.501.005

Tô Văn Lễ

Phó Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng

01683.237.847

0253.501.005

18

Dương Văn Thường

Chủ tịch UBND xã Liên Sơn

01666.137.562

 

Vi Văn Cách

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn

01666.137.552

 

19

Nông Văn Vinh

Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn

01694.877.018

0253.722.709

Lộc Văn Thành

Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn

0166.613.551

0253.722.709

20

Hoàng Văn Chích

Chủ tịch UBND xã Quan Sơn

01692 299 046

0253.821.633

Nông Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND xã Quan Sơn

0979 199 570

0253.821.633

21

Nông Quang Đảm

Chủ tịch UBND xã Hữu Kiên

0985.376.347

0253.722.601

Nguyễn Văn Tin

Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiên

0987.256.417

0253.722.601