Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi Lăng tập huấn cán bộ công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/10/2020, Văn phòng điều phối Nông Thôn Mới huyện Chi Lăng phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn mở lớp tập huấn cán bộ công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho trên 100 đồng chí là thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới và bí thư, trưởng các thôn, thành viên ban phát triển thôn, cán bộ hợp tác xã, chủ trang trại và nông dân tiêu biểu nòng cốt trên địa bàn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 

1_183.jpg

 

Toàn cảnh lớp tập huấn cán bộ công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020

 

Tại lớp tập huấn các học viên sẽ được cán bộ văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn truyền đạt những nội dung chính như: Tổng quan về chương trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới và lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi, đánh giá và báo cáo chương trình xây dựng nông thôn mới cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Chi Lăng cập nhật đầy đủ, kịp thời chỉ đạo mới. Đồng thời nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Dự kiến lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2020.

 

                           Thanh Hà : Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng