Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Hoạt động các xã thị trấn

Ngày 15/9/2021, Đảng bộ xã Gia Lộc tổ chức khai mạc hội thi Bí thư chi bộ giỏi về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi năm 2021. Tham gia hội thi có 12 bí thư của 12 chi bộ trên địa bàn xã.

 

1_737.jpg

 

 

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ xã Gia Lộc

 

Tại hội thi các thí sinh phải tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 09 ngày 29 tháng 5 năm 2019 của tỉnh ủy Lạng Sơn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Việc tổ chức hội thi, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư các chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Theo kế hoạch thì hội thi sẽ diễn ra từ ngày 15/9 đến ngày  25/9/2021./

                     Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng