Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 12 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
6148/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CHƯƠNG TRÌNH.pdf 410.25 KB