Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 21 November 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1066/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
document (83).pdf 168.64 KB
phiếu.pdf 311.11 KB