A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiểm tra số 4, Ban tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ

Sáng ngày 10/7/2024, Đoàn kiểm tra số 4, Ban tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024 do đồng chí Dương Hoàng Liên Hương- Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Xuân Hòa- Bí thư Đảng ủy thị trấn đọc báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ. Theo đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TT, cán bộ, công chức đã chủ động đi cơ sở để nắm bắt tình hình, dự các cuộc họp chi ủy, dự sinh hoạt chi bộ, họp khu tại địa bàn được phân công, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của khu tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Cơ bản các đồng chí đảng ủy viên, các đồng chí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách thị trấn, khu phố được phân công phụ trách khu, hộ gia đình đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nắm bắt tình hình thực tế của khu, hộ gia đình để định hướng các giải pháp phù hợp trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời làm tốt công tác tiếp cận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ với Nhân dân. Ngoài ra, về nghị quyết số 116, ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Ban chấp hành Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, với quyết chính trị cao, có nhiều giải pháp cụ thể thông qua việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát đúng, có tính khả thi cao; tập trung đối mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng; công tác dân vận, vận động quần chúng có nhiều đổi mới, dân chủ được mở rộng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII, gắn với Chỉ thị 05, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào thực chất, chiều sâu, nhất là tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy; lề lối làm việc được thực hiện nghiêm túc, khoa học hơn; nguyên tắc của Đang được giữ vững, dân chủ trong Đảng được phát huy, đồng thuận trong xã hội được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở tiếp tục được đổi mới; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và phát huy.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Dương Hoàng Liên Hương- Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ tiếp tục theo dõi đội ngũ cán bộ địa bàn có bám, nắm được các nội dung công việc của thị trấn, có chủ trì được các hội nghị của thị trấn không, thị trấn phải có giải pháp và đề xuất đối với đồng chí cán bộ được phân công theo dõi, đồng thời rà soát đội ngũ cán bộ để có lộ trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

 

                                           Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 6
Hôm nay : 368
Trong tháng : 18.503
Tất cả : 146.016