A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Thượng Cường mở rộng kỳ thứ 73, khóa XIX

Chiều ngày 9/7/2024, Ban chấp hành Đảng bộ xã Thượng Cường tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6  tháng cuối năm 2024; Giao ban cán bộ phụ trách theo dõi hỗ trợ xã, thôn, hộ gia đình theo quy định 1443 ngày 28/10/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy ..

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết, các Quyết định của huyện ủy, UBND huyện về chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng Nhân dân xã về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, chăm sóc cây trồng. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cho cây trồng, vật nuôi. Tính đến ngày 25/6/2024, vụ đông xuân toàn xã gieo trồng 303,8 ha (đạt 53,24% so với kế hoạch và 99,4% so với cùng kỳ). Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông – xuân ước đạt 1050 tấn. Hướng dẫn Nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Trong tháng không có dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong 06 tháng đầu năm trồng mới được 16,9 ha rừng, đạt 84,5% so với kế hoạch và bằng 76,82% so với cùng kỳ; trồng mới cây ăn quả đạt 23,2 ha, đạt 92,8% so với kế hoạch và bằng 108% so với cùng kỳ), tập trung vào một số loài cây chính như: cây đào, na, trám đen, mác ca và cây ăn quả khác).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện có chất lượng; đời sống Nhân dân, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo được cải thiện; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao quân năm 2024 đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được chú trọng, 6 tháng đầu năm, toàn xã kết nạp được 2 đảng viên mới, đạt 30% so với nghị quyết năm 2024. hiện nay có 05 quần chúng đang viết hồ sơ xin vào đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Chi bộ cơ sở, những vấn đề bất cập hiện nay trong cơ chế, chính sách của Nhà nước, một số băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các chi ủy chi bộ triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2030” và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản chỉ đạo khác... của cấp ủy Đảng các cấp. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2024.

                 Thanh Hà: Trung tâm VHTT và TT Chi Lăng


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 405
Trong tháng : 18.540
Tất cả : 146.053