A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 9/7/ 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến trên 15,6 nghìn điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên. Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

          Tại Lạng Sơn, hội nghị được tiếp sóng đến 310 điểm cầu các cấp với sự tham gia của hơn 25,5 nghìn đại biểu. Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy huyện Chi Lăng có đồng chí Trần Thanh Nhàn,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Long Văn Nhân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban của huyện.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Chi Lăng.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”; được quán triệt những nội dung của Quy định số 144 hướng dẫn thực hiện Quy định 144 và những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Quy định số 144. Đồng chí nêu rõ đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành quy định riêng về chuẩn mực đạo đức cách mạng. Theo Quy định, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm 5 điều: yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

          Trong chương trình, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Chị thị số 35. Chỉ thị 35 (ban hành năm 2024) cơ bản kế thừa nội dung của Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đồng thời có bổ sung, chỉnh sửa một số điểm cho phù hợp. Như về yêu cầu, chỉ thị mới gồm 7 yêu cầu, cơ bản kế thừa, bổ sung những yêu cầu của Chỉ thị 35trước đây đồng thời bổ sung thêm một yêu cầu mới (yêu cầu thứ 5). Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, Chỉ thị 35 quy định thực hiện tiêu chuẩn chung về công tác cán bộ theo 6 tiêu chuẩn trước đây, chỉ thay đổi một số từ ngữ phù hợp. Bên cạnh đó, Chỉ thị 35 còn bổ sung các nội dung: điều kiện tổ chức hội nghị, rút gọn các bước; bỏ bước tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và bỏ bước tổ chức hội nghị ban thường vụ và ban chấp hành lần 2 đối với quy trình nhân sự tái cử…

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, triển khai sâu rộng Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng đồng thuận trong xã hội và Nhân dân. Đồng chí nêu rõ: việc ban hành Quy định số 144 là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu chính quyền cần phải đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Đối với việc triển khai Chỉ thị số 35, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào nội dung, hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm từng địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo một cách thống nhất đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện trình đại hội. Về công tác nhân sự và bầu cấp ủy, đồng chí yêu cầu các cấp ủy nghiên cứu kỹ lưỡng chỉ thị, quá trình thực hiện phải đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ đúng kỷ cương, kỷ luật trong giới thiệu, bầu cử, lựa chọn đúng người, trúng người. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, từ đó tạo thống nhất, đồng bộ cho các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội.

Nông Ngân- Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 8
Hôm nay : 325
Trong tháng : 18.460
Tất cả : 145.973