A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHI LĂNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI XÃ VÂN AN

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Ngày 22/03/2024, Ông Vũ Văn Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã có buổi kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Vân An.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã  kiểm tra hoạt động của 03 tổ TK&VV, đi kiểm tra thực tế tại 4 hộ gia đình đang vay vốn tín dụng chính sách, làm việc với 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và nghe báo cáo của UBND về việc thực hiện triển khai tín dụng chính sách tại địa bàn xã. Đoàn đánh giá việc thực hiện văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương.

 ( Đồng chí Vũ Văn Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Thành viên ban đại diện NHCSXH huyện phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát )

Tính đến tháng 3/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Vân An đạt 21.010 triệu đồng, tổng số hộ vay là 363 hộ với 08 tổ TK&VV, bình quân dư nợ trên một hộ vay là 57,8 triệu đồng, bình quân dư nợ trên 1 tổ TK&VV là 2.626 triệu đồng. Hoạt động của các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác ổn định, 100%  tổ TK&VV tham gia giao dịch đầy đủ, hàng tháng xếp loại tốt; Vân An là xã không có nợ khoanh và không có nợ quá hạn. Qua kiểm tra thực tế tại các hộ vay sau khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Kết luận buổi làm việc, Ông Vũ Văn Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới ông Vũ Văn Nhân đề nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Vân An, các tổ chức nhận ủy thác cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu lãi tồn đọng, tuyên truyền vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm; nắm bắt tình hình hoạt động của Tổ TK&VV trên địa bàn, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ gắn với việc nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng vốn vay tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn, tạo công ăn việc làm tại địa phương, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội địa phương./.

 

Nguyễn Huyền Hạnh – NHCSXH huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 36
Trong tháng : 10.767
Tất cả : 52.895