A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giảm cán bộ công chức cấp xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1//2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó từ tháng 6/2019 số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: Cấp xã loại 1 tối đa 23 người (giảm 2 người so với quy định cũ); cấp xã loại 2 tối đa 21 người (giảm 2 người so với quy định cũ); cấp xã loại 3 tối đa 19 người (giảm 2 người so với quy định cũ).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1//2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó từ tháng 6/2019 số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: Cấp xã loại 1 tối đa 23 người (giảm 2 người so với quy định cũ); cấp xã loại 2 tối đa 21 người (giảm 2 người so với quy định cũ); cấp xã loại 3 tối đa 19 người (giảm 2 người so với quy định cũ).

59320213_986779308194365_5610705307081637888_n (1)_0.jpg

59359875_986779348194361_1751422268136751104_n.jpg

Đoàn viên chi đoàn UBND huyện tham gia ngày thứ 7 tình nguyện, tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết TTHC

 

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cụ thể: Loại 1 tối đa 14 người ( giảm 8 người so với quy định cũ; loại 2 tối đa 12 người ( giảm 8 người so với quy định cũ); loại 3 tối đa 10 người ( giảm 9 người so với quy định cũ).

Quy định mới này nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy trong cơ quan quản lý nhà nước.

 

Thế Phương


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 5
Hôm nay : 156
Trong tháng : 22.114
Tất cả : 64.242