A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về tình hình tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng HCSN, CSCC, SXCN, KDDV trên địa bàn Huyện Chi Lăng tháng 04 năm 2024

PL1: THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ KHỐI CÁC CƠ QUAN SỞ, BAN, NGÀNH TRỰC THUỘC HUYỆN CHI LĂNG
Tháng 04/2024
 Lưu ý: chỉ thống kê các điểm đo sử dụng   100kWh/tháng      
SttMã KHTên cơ quan/đơn vịĐịa chỉ Sản lượng So sánhGhi chú
 Tháng 04/2024 (kWh)  Tháng 04/2023 (kWh)  Sản lượng (kWh)  Tỷ lệ (%) 
1PA11CGCG51113Huyện Ủy Chi Lăng Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 2,400                 2,00040020.000
2PA11CGCG5101AHuyện Ủy Chi Lăng Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,763                 1,25850540.140
3PA11CG0023665Huyện ủy Chi Lăng  Thống Nhất II- TT Đồng Mỏ- Chi Lăng- Lạng Sơn                 1,497                    86063774.070
4PA11CGCG51144Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Huyện Chi Lăng Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,726                 1,49223415.680
5PA11CG0010571Văn phòng HĐND & UBND huyện Chi Lăng Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,935                    98195497.250
6PA11CGCG5103BVăn phòng HĐND & UBND Huyện Chi Lăng Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    654                 1,926-1,272-66.04Sử dụng Tiết kiệm điện
7PA11CGCG51140Văn phòng HĐND & UBND Huyện Chi Lăng Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,640                 1,20044036.670
8PA11CG0023328Văn Phòng HĐND Và UBND Huyện Chi Lăng  Ga Bắc-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    919                    73618324.860
9PA11CG0010698Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Chi Lăng Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    185                    1345138.060
10PA11CGCG51174Kho Bạc Nhà  Nước huyện Chi Lăng Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,248                 1,261-13-1.03Sử dụng Tiết kiệm điện
11PA11CGCG51142Công An Huyện Chi Lăng Đông Mồ - Quang Lang - Chi Lăng - Lạng Sơn                 2,040                 1,60743326.940
12PA11CG0023345Công An Huyện Chi Lăng ( Nhà tạm giữ can phạm nhân)  Khu Hòa Bình II-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 2,565                 2,662-97-3.64Sử dụng Tiết kiệm điện
13PA11CG0000140Công An Huyện Chi Lăng ( Nhà tạm giữ can phạm nhân) Hoà Bình II-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    145                    1212419.830
14PA11CGCG53014Công An huyện Chi Lăng ( CA TT Chi Lăng) Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    736                    45827860.700
15PA11CGCG51035Công An huyện Chi Lăng ( CA TT Đồng Mỏ) Hòa Bình I-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,281                    85742449.470
16PA11CG0024057Công An Huyện Chi Lăng ( Công An Xã Gia Lộc)  Thôn Nam Nội- Gia Lộc- Chi Lăng- Lạng Sơn                    375                    382-7-1.83Sử dụng Tiết kiệm điện
17PA11CG0025052Công an Huyện Chi Lăng ( xã Quan Sơn  Làng Hăng - Quan Sơn- Chi Lăng- Lạng Sơn                    354                    2807426.430
18PA11CG0023748UBND xã Vân Thủy ( Công An Xã)  Ga Bản Thí - Vân Thủy- Chi Lăng- Lạng Sơn                    163                    179-16-8.94Sử dụng Tiết kiệm điện
19PA11CG0020860Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Chi Lăng Hòa Bình 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,505                    87762871.610
20PA11CG0000445Chi cục Thi Hành Án dân sự huyện Chi Lăng Khu Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    393                    408-15-3.68Sử dụng Tiết kiệm điện
21PA11CG0010786Chi Cục Thống kê Khu vực Chi Lăng- Hữu Lũng Huyện Hữu Lũng- Tỉnh Lạng Sơn                    175                    193-18-9.33Sử dụng Tiết kiệm điện
22PA11CG0022130Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng  Số 21 Cai Kinh,  khu Trung Tâm -TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    284                    829-545-65.74Sử dụng Tiết kiệm điện
23PA11CGCG51128Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Chi Lăng Trung Tâm-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    942                    59235059.120
24PA11CG0011929Phòng Lao Động,Thương Binh,Xã Hội-Dân Tộc Huyện Chi Lăng Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    712                    6337912.480
25PA11CGCG51023Toà án nhân dân huyện Chi Lăng Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,345                 1,10224322.050
26PA11CGCG51126Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Chi Lăng Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,145                 1,14500.00Sử dụng Tiết kiệm điện
27PA11CGCG51115Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Huyện Chi Lăng Thống Nhất 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    457                    3768121.540
28PA11CG0008234Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chi Lăng Than Muội- T.T Đồng Mỏ- Chi Lăng- Lạng Sơn                 2,462                 1,66180148.220
29PA11CG0023335Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Chi Lăng  Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    929                    71621329.750
30PA11CG0021296Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chi Lăng Nà Sèn-Mai Sao-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,155                    90125428.190
31PA11CGCG51006Ban CHQS Huyện Chi Lăng Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    631                    755-124-16.42Sử dụng Tiết kiệm điện
32PA11CG0023623UBND Thị trấn Chi Lăng  Minh Hòa- TT.Chi Lăng - Chi Lăng- Lạng Sơn                    331                    111220198.200
33PA11CGCG39156UBND thị trấn Chi Lăng Minh Hòa-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,297                 1,03426325.440
34PA11CG0008769UBND Xã Bắc Thuỷ Háng Cút - Bắc Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn                    849                    74110814.570
35PA11CG0004157UBND Xã Bằng Hữu Kéo Phày - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn                 1,016                 1,078-62-5.75Sử dụng Tiết kiệm điện
36PA11CG0012609UBND Xã Bằng Mạc Nà Pe – Bằng Mạc – Chi Lăng – Lạng Sơn                    540                    805-265-32.92Sử dụng Tiết kiệm điện
37PA11CG0013530UBND Xã Chi Lăng Thôn Ga-Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,454                 1,626-172-10.58Sử dụng Tiết kiệm điện
38PA11CG0009674UBND Xã Chiến Thắng Làng Thành -Chiến Thắng - Chi Lăng - L.Sơn                 1,621                 1,35426719.720
39PA11CG0006107UBND xã Hoà Bình Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn                    724                    55117331.400
40PA11CG0022135Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Bình( nhà văn hóa xã Hòa Bình)  Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn                    143                    376-233-61.97Sử dụng Tiết kiệm điện
41PA11CG0000881UBND Xã Liên Sơn Bản Lăm-Liên Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,549                 1,21833127.180
42PA11CG0008309UBND Xã Nhân Lý Lạng Giai A - Nhân Lý - Chi Lăng - Lạng Sơn                 1,193                 1,05214113.400
43PA11CG0003291UBND Xã Quan Sơn Làng Hăng 1 - Quan Sơn - Chi Lăng - Lạng Sơn                    882                    70018226.000
44PA11CG0004924UBND Xã Thượng Cường Làng Nong - Thượng Cường - Chi Lăng - Lạng Sơn                 1,671                 1,606654.050
45PA11CG0005287UBND Xã Vân An Làng Giông - Vân An - Chi Lăng - Lạng Sơn                    250                    276-26-9.42Sử dụng Tiết kiệm điện
46PA11CG0002903UBND Xã Vạn Linh Phố Mới - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn                    562                    4907214.690
47PA11CG0014341UBND xã Vạn Linh Phố Mới-Vạn Linh-Chi Lăng-Lạng Sơn                    695                    864-169-19.56Sử dụng Tiết kiệm điện
48PA11CG0000973Ủy Ban Nhân Dân  Xã Hữu Kiên Co Hương-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,013                 1,149-136-11.84Sử dụng Tiết kiệm điện
49PA11CG0022523Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Chi Lăng  Minh Hòa-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    201                    1812011.050
50PA11CGCG51009Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Đồng Mỏ Hòa Bình I-TT. Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,520                 1,4131077.570
51PA11CG0021338Ủy Ban Nhân Dân Xã Gia Lộc Làng Giang-Gia Lộc-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,204                    85135341.480
52PA11CG0022466Ủy Ban Nhân Dân Xã Lâm Sơn  Làng Bu 3-Lâm Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                    751                    779-28-3.59Sử dụng Tiết kiệm điện
53PA11CG0009279Ủy Ban Nhân Dân Xã Mai Sao Lạng Nắc - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn                 1,459                 1,32113810.450
54PA11CG0021952Ủy Ban Nhân Dân Xã Vân An  Làng Giông-Vân An-Chi Lăng-Lạng Sơn                    682                    6146811.070
55PA11CG0022580Ủy Ban Nhân Dân Xã Vân Thủy  Nà Phước-Vân Thủy-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,477                    82365479.470
56PA11CG0001918Ủy ban nhân dân xã Y Tịch Bãi Mang –  Y Tịch - Chi Lăng - Lạng Sơn                 1,353                 1,317362.730
57PA11CG0000023Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Chi Lăng Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,131                 1,191-60-5.04Sử dụng Tiết kiệm điện
58PA11CG0020017Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) Thống Nhất I-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 5,439                 5,605-166-2.96Sử dụng Tiết kiệm điện
59PA11CG0020018Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) Thống Nhất I-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 2,936                 3,979-1,043-26.21Sử dụng Tiết kiệm điện
60PA11CG0020019Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) Thống Nhất I-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 3,691                 3,905-214-5.48Sử dụng Tiết kiệm điện
61PA11CG0020337Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) Số 32 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn                 3,147                    5212,626504.030
62PA11CG0025398Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) Số 32 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn.                    918                      -   918#DIV/0!Mới phát sinh
63PA11CG0025455Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường) Số 32 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn                 1,492                 1,563-71-4.54Sử dụng Tiết kiệm điện
64PA11CG0025456Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường)  Số 32 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn.                    672                    892-220-24.66Sử dụng Tiết kiệm điện
65PA11CG0025504Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chi Lăng (đèn đường)  Số 32 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn                 3,464                 4,478-1,014-22.64Sử dụng Tiết kiệm điện
66PA11CG0021885Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Chi Lăng- Đèn Đường Thôn Lũng Cút  Số 32 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn                    203                    281-78-27.76Sử dụng Tiết kiệm điện
67PA11CG0000022Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đèn đường K.HB2) Số 32 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn                    447                    476-29-6.09Sử dụng Tiết kiệm điện
68PA11CG0019530Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng(Đèn đường Thống Nhất 2) Số 32 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn                    422                    626-204-32.59Sử dụng Tiết kiệm điện
69PA11CG0005611Tiểu đoàn 17 - Phòng Tham mưu Sư đoàn 3 Bản Dù - Vân Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn                    117                    144-27-18.75Sử dụng Tiết kiệm điện
70PA11CGCG53019Tiểu đoàn 19-Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Lạng Sơn Minh Hòa-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 5,000                 4,918821.670
71PA11CGCG51095Trạm Kiểm Soát Giao Thông Tùng Diễn Thôn Minh Khai,Xã Chi Lăng,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn                 7,669                 2,9594,710159.180
72PA11CG0016802Trung Đoàn 123 - Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Lạng Sơn Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,069                 6,837-5,768-84.36Sử dụng Tiết kiệm điện
73PA11CG0022758Trung Đoàn 123-Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Lạng Sơn  Nà Hà-Chiến Thắng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,370                 1,826-456-24.97Sử dụng Tiết kiệm điện
74PA11CGCG53008Trung Đoàn 141 Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi lăng-Lạng Sơn                    277                    279-2-0.72Sử dụng Tiết kiệm điện
75PA11CG0008200Trung Đoàn 141 Yên Thịnh-TT Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    133                    122119.020
76PA11CGCG53001TRUNG ĐOÀN 141 Thủy Sản-Hòa Lạc-Hữu Lũng-Lạng Sơn                    880                    56931154.660
77PA11CG0022363Trung Đoàn Bộ Binh 141  Đồng Luông-Hòa Lạc-Hữu Lũng-Lạng Sơn                    333                    154179116.230
78PA11CG0022946Trung Đoàn Bộ Binh 141  Đồng Luông-Hòa Lạc-Hữu Lũng-Lạng Sơn                    680                 6,078-5,398-88.81Sử dụng Tiết kiệm điện
79PA11CG0015932Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn , cứu hộ , Công an tỉnh Lạng Sơn Thôn Than Muội, Thị Trấn Chi Lăng,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn                    381                    21616576.390
80PA11CG0015970Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông Hòa Bình 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    345                    34500.00Sử dụng Tiết kiệm điện
81PA11CGCG51047Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông Hòa Bình 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    528                    574-46-8.01Sử dụng Tiết kiệm điện
82PA11CGCG51016Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông Khu Ga Bắc-TT Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    138                    205-67-32.68Sử dụng Tiết kiệm điện
83PA11CG0014297Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông  Khu Hòa Bình 1-TT Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    537                    30822974.350
84PA11CGCG53030Trung Tâm Văn Hóa,Thể thao và Truyền thông Huyện Chi Lăng Thôn Quán Thanh,Xã Chi Lăng,Huyện Chi Lăng,Lạng Sơn                    414                    3407421.760
85PA11CGCG51026Trung tâm Y tế Huyện Chi Lăng Hoà Bình I-TT Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    864                      318332,687.100
86PA11CG0023624Trung Tâm Y Tế Huyện Chi Lăng  Hòa Bình 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 2,172                 1,32085264.550
87PA11CGCG51116Trung tâm Y tế Huyện Chi Lăng Hòa Bình 1-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn               14,418               10,5003,91837.310
88PA11CG0024372Trung Tâm Y Tế Huyện Chi Lăng ( Trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ)  Khu Hữu Nghị- T.T Đồng Mỏ- Chi Lăng- Lạng Sơn                    215                    577-362-62.74Sử dụng Tiết kiệm điện
89PA11CG0008312Trung Tâm Y Tế Huyện Chi Lăng ( Trạm Y Tế Xã Nhân Lý ) Khu Hòa Bình 1, Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn                    282                    1988442.420
90PA11CG0015743Trung Tâm Y Tế Huyện Chi Lăng (Trạm Y Tế xã Chi Lăng) Khu Hòa Bình 1, Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn                    257                    2134420.660
91PA11CG0004532Trạm Y tế  Xã Thượng Cường Làng Nong - Thượng Cường - Chi Lăng - Lạng Sơn                    208                    214-6-2.80Sử dụng Tiết kiệm điện
92PA11CGCG51097Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    350                    23511548.940
93PA11CG0008770Trạm Y Tế Xã Bắc Thuỷ Háng Cút - Bắc Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn                    261                    13812389.130
94PA11CG0004159Trạm Y Tế Xã Bằng Hữu Kéo Phầy - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn                    216                    238-22-9.24Sử dụng Tiết kiệm điện
95PA11CG0012607Trạm Y Tế Xã Bằng Mạc Nà Pe – Bằng Mạc – Chi Lăng – Lạng Sơn                    211                    1634829.450
96PA11CG0009597Trạm Y tế Xã Chiến Thắng Háng Ví - Chiến Thắng - Chi Lăng - Lạng Sơn                    149                    1064340.570
97PA11CG0007980Trạm Y Tế Xã Gia Lộc Làng Mỏ - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn                    270                    1997135.680
98PA11CG0010665Trạm Y Tế Xã Hòa Bình Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn                    393                    25314055.340
99PA11CG0000974Trạm Y Tế Xã Hữu Kiên Co Hương-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    185                    256-71-27.73Sử dụng Tiết kiệm điện
100PA11CG0009041Trạm Y Tế Xã Lâm Sơn Thôn 2 - Lâm Sơn - Chi Lăng - Lạng Sơn                    185                    199-14-7.04Sử dụng Tiết kiệm điện
101PA11CG0000886Trạm Y tế Xã Liên Sơn Thôn Bản Lăm - Xã Liên Sơn - H.Chi Lăng                    158                    1372115.330
102PA11CG0009254Trạm Y Tế Xã Mai Sao Lạng Nắc - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn                    317                    2189945.410
103PA11CG0003290Trạm Y Tế Xã Quan Sơn Làng Hăng 1 - Quan Sơn - Chi Lăng - Lạng Sơn                    266                    1907640.000
104PA11CG0005286Trạm Y Tế Xã Vân An Làng Giông - Vân An - Chi Lăng - Lạng Sơn                    150                    1113935.140
105PA11CG0002902Trạm Y Tế Xã Vạn Linh Phố Mới - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn                    190                    1573321.020
106PA11CG0006721Trạm Y Tế Xã Vân Thuỷ Ga Bản Thí - Vân Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn                    196                    19152.620
107PA11CG0001919Trạm Y Tế Xã Y Tịch Bãi Mang -  Y Tịch - Chi Lăng - Lạng Sơn                    207                    1555233.550
108PA11CG0024574Trường mầm non Ánh Dương ( phân trường Hữu Nghị)   Khu Hữu Nghị- T.T Đồng Mỏ- Chi Lăng- Lạng Sơn                    303                    2574617.900
109PA11CG0014396Trường Mầm Non Bắc Thuỷ Bắc Phù-Bắc Thủy-Chi Lăng-Lạng Sơn                    100                      4258138.100
110PA11CG0008806Trường Mầm Non Bắc Thuỷ Háng Cút - Bắc Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn                    295                    297-2-0.67Sử dụng Tiết kiệm điện
111PA11CG0004025Trường Mầm Non Bằng Hữu Kéo Nọi - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn                    224                    245-21-8.57Sử dụng Tiết kiệm điện
112PA11CG0003752Trường Mầm Non Bằng Hữu Làng Chiêng - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn                    139                    1241512.100
113PA11CG0008364Trường Mầm Non Nhân Lý Lạng Giai A - Nhân Lý - Chi Lăng - Lạng Sơn                    848                    333515154.650
114PA11CG0021855Trường Mầm Non Sơn Ca Thị Trấn Đồng Mỏ  Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    368                    340288.240
115PA11CG0021853Trường Mầm Non Sơn Ca Thị Trấn Đồng Mỏ  Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,461                 1,495-34-2.27Sử dụng Tiết kiệm điện
116PA11CGCG51013Trường Mầm Non Sơn Ca Thị trấn Đồng Mỏ Thống Nhất 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    651                    611406.550
117PA11CG0016417Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng Lân Bông-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    560                    530305.660
118PA11CG0008201Trường Mầm non Thị trấn Chi Lăng Minh Hòa-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,507                 1,670-163-9.76Sử dụng Tiết kiệm điện
119PA11CG0003865Trường Mầm Non Xã Bằng Hữu Kéo Phày - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn                    364                    428-64-14.95Sử dụng Tiết kiệm điện
120PA11CG0023586Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc  Khòn Nưa-Bằng Mạc-Chi Lăng-Lạng Sơn                    216                    1962010.200
121PA11CG0015231Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc Khòn Nưa-Bằng Mạc-Chi Lăng-Lạng Sơn                    188                    173158.670
122PA11CG0012673Trường Mầm Non Xã Bằng Mạc Khòn Nưa-Bằng Mạc-Chi Lăng-Lạng Sơn                    395                    814-419-51.47Sử dụng Tiết kiệm điện
123PA11CG0014327Trường Mầm Non xã Chi Lăng Quán Thanh-Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    182                    1493322.150
124PA11CG0018902Trường Mầm non xã Chi Lăng Xóm Mới B-Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    181                    170116.470
125PA11CG0013372Trường Mầm Non Xã Chi Lăng Quán Bầu-Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 2,048                 1,44860041.440
126PA11CG0009685Trường Mầm Non Xã Chiến Thắng Làng Thành -Chiến Thắng - Chi Lăng - L.Sơn                 1,187                    525662126.100
127PA11CG0007966Trường Mầm Non Xã Gia Lộc Làng Mỏ - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn                    993                    71228139.470
128PA11CG0007609Trường Mầm Non xã Gia Lộc Pha Đeng - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn                    165                    1194638.660
129PA11CG0008137Trường Mầm Non xã Gia Lộc Lũng Mắt - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn                    201                    1643722.560
130PA11CG0020225Trường Mầm Non Xã Hòa Bình Mỏ Cống-Hòa Bình-Chi Lăng-Lạng Sơn                    660                    52313726.200
131PA11CG0020126Trường Mầm non xã Hòa Bình Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn                    530                    52730.570
132PA11CG0025083Trường Mầm non Xã Hòa Bình ( Khu 2)  Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn                    628                    49213627.640
133PA11CG0016397Trường Mầm non xã Hòa Lạc Hang Đỏ-Hòa Lạc-Hữu Lũng-Lạng Sơn                 1,251                 1,10614513.110
134PA11CG0022726Trường Mầm Non Xã Hữu Kiên  Suối Mạ-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    308                    18612265.590
135PA11CG0024239Trường mầm non xã Hữu Kiên  Mè Thình- Hữu Kiên- Chi Lăng- Lạng Sơn                    106                    10600.00Sử dụng Tiết kiệm điện
136PA11CG0015320Trường Mầm Non Xã Hữu Kiên Suối Mạ-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    119                      883135.230
137PA11CG0020371Trường Mầm non xã Hữu Kiên Suối Mạ-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    138                    13621.470
138PA11CG0015230Trường Mầm Non Xã Hữu Kiên Suối Mạ-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    216                    229-13-5.68Sử dụng Tiết kiệm điện
139PA11CG0015187Trường Mầm non Xã Lâm Sơn Thôn 2-Lâm Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                    479                    4344510.370
140PA11CG0016259Trường Mầm non xã Lâm Sơn Bản Lăm-Liên Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                    222                    224-2-0.89Sử dụng Tiết kiệm điện
141PA11CG0009280Trường Mầm Non Xã Mai Sao Lạng Nắc - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn                    361                    23712452.320
142PA11CG0024573Trường mầm non xã Mai Sao  Lạng Nắc- Mai Sao- Chi Lăng- Lạng Sơn                    549                    566-17-3.00Sử dụng Tiết kiệm điện
143PA11CG0003055Trường Mầm non xã Quan Sơn Làng Thượng -Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                    206                    1198773.110
144PA11CG0020234Trường Mầm non xã Quan Sơn Thôn Hăng 1-Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                    128                    1161210.340
145PA11CG0016404Trường Mầm non xã Quan Sơn Làng Hăng-Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,092                 1,303-211-16.19Sử dụng Tiết kiệm điện
146PA11CG0004506Trường Mầm Non Xã Thượng Cường Làng Nong - Thượng Cường - Chi Lăng - Lạng Sơn                    509                      81428528.400
147PA11CG0012802Trường Mầm Non Xã Thượng Cường Làng Nong-Thượng Cường-Chi Lăng-Lạng Sơn                    143                    1212218.180
148PA11CG0004923Trường Mầm Non Xã Thượng Cường Tồng Nọt - Thượng Cường - Chi Lăng - Lạng Sơn                    316                    2387832.770
149PA11CG0015335Trường Mầm Non Xã Vân An Làng Giông-Vân An-Chi Lăng-Lạng Sơn                    188                    253-65-25.69Sử dụng Tiết kiệm điện
150PA11CG0014225Trường Mầm Non xã Vân An Khau Thung-Vân An-Chi Lăng-Lạng Sơn                    211                    1615031.060
151PA11CG0005356Trường Mầm Non Xã Vân An Làng Giông - Vân An - Chi Lăng - Lạng Sơn                    662                    5828013.750
152PA11CG0002518Trường Mầm Non Xã Vạn Linh Mỏ Cấy - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn                    391                    2999230.770
153PA11CG0002056Trường Mầm Non Xã Vạn Linh Đông Thành - Vạn Linh - Chi Lăng - Lạng Sơn                    582                    5018116.170
154PA11CG0006736Trường Mầm Non Xã Vân Thuỷ Ga Bản Thí - Vân Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn                    810                    762486.300
155PA11CG0015292Trường Mầm Non Xã Vân Thủy Tình Lùng-Vân Thủy-Chi Lăng-Lạng Sơn                    151                    169-18-10.65Sử dụng Tiết kiệm điện
156PA11CG0023317Trường Mầm Non Xã Y Tịch  Trung Tâm-Y Tịch-Chi Lăng-Lạng Sơn                    959                    79116821.240
157PA11CG0019695Trường Phổ thông dân tộc bán trú  Tiểu học 1 xã Hữu Kiên Nà Lìa-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    136                    13510.740
158PA11CG0024224Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học 2 xã Hữu Kiên  Mè Thình - Hữu Kiên - Chi Lăng- Lạng Sơn                    162                    1144842.110
159PA11CG0000979Trường PTDT BT Tiểu Học 1 xã Hữu Kiên Suối Mạ A-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,452                 1,12532729.070
160PA11CG0001205Trường PTDT BT Tiểu Học 1 xã Hữu Kiên Suối Phầy-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    241                    315-74-23.49Sử dụng Tiết kiệm điện
161PA11CG0021438Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện Chi Lăng Ga Bắc-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    641                    587549.200
162PA11CGCG51103Trường PTDT Nội Trú-THCS huyện Chi Lăng Ga Bắc-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 5,730                 6,580-850-12.92Sử dụng Tiết kiệm điện
163PA11CG0000971Trường PTDTBT-THCS xã Hữu Kiên Co Hương-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    632                 1,027-395-38.46Sử dụng Tiết kiệm điện
164PA11CG0000972Trường PTDTBT-THCS xã Hữu Kiên Co Hương-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    504                    103401389.320
165PA11CGCG53017Trường THCS Thị trấn Chi Lăng Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    422                    26116161.690
166PA11CG0008229Trường THCS Thị trấn Chi Lăng Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,901                 1,38751437.060
167PA11CG0006093Trường THCS xã Hòa Bình Pa Ràng, Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn                 1,673                 1,37429921.760
168PA11CG0010707Trường THPT Đồng Bành Pha Lác-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 3,148                 2,51863025.020
169PA11CG0023920Trường Tiểu học 1 Thị trấn Chi Lăng  Minh Hòa- TT Chi Lăng- Chi Lăng - Lạng Sơn                 1,114                    90620822.960
170PA11CGCG39239Trường Tiểu học 1 Thị trấn Chi Lăng  Khu Minh Hòa-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    314                    351-37-10.54Sử dụng Tiết kiệm điện
171PA11CGCG51015Trường Tiểu Học 1 TT.Đồng Mỏ Hoà Bình 2-TT.Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,465                 1,11035531.980
172PA11CG0015640Trường Tiểu học 1 Xã Quan Sơn Thôn Hăng 1-Quan Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                    127                    116119.480
173PA11CGCG53007Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Chi Lăng Trung Mai-TT.Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,069                    82524429.580
174PA11CGCG51065Trường Tiểu Học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ ( Đông Mồ ) Đông Mồ-Thị Trấn Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn                    520                    30121972.760
175PA11CG0011537Trường Tiểu học 2 Thị Trấn Đồng Mỏ ( Than Muội ) Thôn Than Muội, Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn                    785                    67211316.820
176PA11CG0001162Trường Tiểu Học 2 Xã Hữu Kiên Thằm Nà-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                    148                      787089.740
177PA11CG0000901Trường Tiểu học 2 Xã Hữu Kiên Co Hương-Hữu Kiên-Chi Lăng-Lạng Sơn                 1,079                    999808.010
178PA11CG0008923Trường Tiểu học Bắc Thuỷ Háng Cút - Bắc Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn                    123                    253-130-51.38Sử dụng Tiết kiệm điện
179PA11CG0008598Trường Tiểu Học Bắc Thuỷ Bắc Phù-Bắc Thủy-Chi Lăng-Lạng Sơn                    231                    972-741-76.23Sử dụng Tiết kiệm điện
180PA11CG0009706Trường Tiểu Học Chiến Thắng Làng Thành - Chiến Thắng - Chi Lăng - Lạng Sơn                    863                    961-98-10.20Sử dụng Tiết kiệm điện
181PA11CG0006370Trường Tiểu Học Hoà Bình Mỏ Cống - Hoà Bình - Chi Lăng - Lạng Sơn                    158                      986061.220
182PA11CGCG51118Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ Số 60 đường Lê Lợi,Khu Thống Nhất 2,Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn                 1,052                    94710511.090
183PA11CG0022919Trường Tiểu Học Lê Lợi Thị Trấn Đồng Mỏ  Số 60 đường Lê Lợi,Khu Thống Nhất 2,Thị Trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng,Tỉnh Lạng Sơn                    386                    432-46-10.65Sử dụng Tiết kiệm điện
184PA11CG0008308Trường Tiểu học Nhân Lý Lạng Giai A - Nhân Lý - Chi Lăng - Lạng Sơn                 1,223                    484739152.690
185PA11CG0003754Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bằng Hữu huyện Chi Lăng Làng Chiêng - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn                    760                    56919133.570
186PA11CG0003864Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bằng Hữu huyện Chi Lăng Kéo Phày - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn                    692                    56113123.350
187PA11CG0004141Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bằng Hữu huyện Chi Lăng Làng Chiêng - Bằng Hữu - Chi Lăng - Lạng Sơn                    186                    1612515.530
188PA11CG0007608Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Gia Lộc Làng Mỏ-Gia Lộc-Chi Lăng-Lạng Sơn                    118                    1041413.460
189PA11CG0007974Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Gia Lộc Làng Mỏ - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn                    279                    2205926.820
190PA11CG0007967Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Gia Lộc Làng Mỏ - Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn                    926                    80612014.890
191PA11CG0008136Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Xã Gia Lộc Làng Mỏ- Gia Lộc - Chi Lăng - Lạng Sơn                    179                    1502919.330
192PA11CG0009083Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Lâm Sơn Thôn 2 - Lâm Sơn - Chi Lăng - Lạng Sơn                    280                    756-476-62.96Sử dụng Tiết kiệm điện
193PA11CG0009090Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Lâm Sơn Thôn 2 – Lâm Sơn – Chi Lăng – Lạng Sơn                    527                    975-448-45.95Sử dụng Tiết kiệm điện
194PA11CG0009085Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Lâm Sơn Làng Bu 3-Lâm Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                    268                    568-300-52.82Sử dụng Tiết kiệm điện
195PA11CG0000885Trường Tiểu học và trung học cơ sở xã Liên Sơn Bản Lăm-Liên Sơn-Chi Lăng-Lạng Sơn                    886                    837495.850
196PA11CG0011959Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thượng Cường Quán Hàng-Thượng Cường-Chi Lăng-Lạng Sơn                    950                    47747399.160
197PA11CG0004464Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thượng Cường Khòn Sâu-Thượng Cường-Chi Lăng-Lạng Sơn                    310                    374-64-17.11Sử dụng Tiết kiệm điện
198PA11CG0012800Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thượng Cường Tồng Nọt-Thượng Cường-Chi Lăng-Lạng Sơn                    145                    181-36-19.89Sử dụng Tiết kiệm điện
199PA11CG0011071Trường Tiểu học và Trung học Mỏ Đá Khu Đoàn Kết - TT Đồng Mỏ- Chi Lăng - Lạng sơn                 1,212                 1,05715514.660
200PA11CG0008901Trường Tiểu Học Xã Bắc Thuỷ Háng Cút - Bắc Thuỷ - Chi Lăng - Lạng Sơn                    966                    996-30-3.01Sử dụng Tiết kiệm điện
201PA11CG0012709Trường Tiểu học Xã Bằng Mạc Nà Pe – Bằng Mạc – Chi Lăng – Lạng Sơn                    768                    845-77-9.11Sử dụng Tiết kiệm điện
202PA11CG0014184Trường Tiểu học xã Chi Lăng Thôn Ga-Chi Lăng-Chi Lăng-Lạng Sơn                 2,062                 1,971914.620
203PA11CG0017400Trường Tiểu học xã Chiến Thắng Nà Dạ-Chiến Thắng-Chi Lăng-Lạng Sơn                    193                    1405337.860
204PA11CG0006096Trường Tiểu học Xã Hoà Bình Pa  Ràng, Hoà Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn                    648                    605437.110
205PA11CG0016395Trường Tiểu học xã Hòa Lạc Hang Đỏ-Hòa Lạc-Hữu Lũng-Lạng Sơn                    510                    38912131.110
206PA11CG0023636Trường Tiểu học Xã Hòa Lạc  Hang Đỏ- Hòa Lạc- Hữu Lũng- Lạng Sơn                    927                    67625137.130
207PA11CG0020445Trường Tiểu Học Xã Hòa Lạc Thịnh Hòa-Hòa Lạc-Hữu Lũng-Lạng Sơn                    576                    925-349-37.73Sử dụng Tiết kiệm điện
208PA11CG0009281Trường Tiểu học xã Mai Sao Lạng Nắc - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn                    396                    28211440.430
209PA11CG0007457Trường Tiểu học xã Mai Sao Sao Hạ - Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn                    406                    29411238.100
210PA11CG0021518Trường Tiểu Học Xã Mai Sao Lạng Nắc-Mai Sao-Chi Lăng-Lạng Sơn                    319                    2823713.12